• Nowa w Szwecji

Podróże Szwecja <-> Polska w Czasach Covid-19 (Samolot Czy Prom?)

Nasz zapał do podróżowania ucierpiał z wiadomych względów i wiele osób odkłada swoje plany podboju świata na później. Jednak podróże między Polską a Szwecją są specyficzne, ponieważ w dużej większości są to podróże wynikające z konieczności – w Szwecji mieszka i pracuje ponad sto tysięcy Polaków! Niezależnie od tego, czy są to podróże służbowe czy odwiedziny u rodziny, w dzisiejszych czasach wyglądają one nieco inaczej. Jak więc podróżuje się między Polską a Szwecją w czasach pandemii?AKTUALIZACJA: KWIECIEŃ 2022

Szwecja zakwalifikowała covid-19 jako chorobę niezagrażającą społeczeństwu. Nie obowiązują żadne specjalne obostrzenia na terenie kraju ani przy wjeździe do Szwecji. Testy na covid mogą wykonywać tylko pracownicy medyczni oraz pacjenci. Należy pamiętać o zachowaniu higieny, dokładnym myciu rąk oraz pozostać w domu w przypadku złego samopoczucia.


Dalsza część artykułu jest już nieaktualna, ale zostawiam ją, gdyby ktoś był zainteresowany historią obostrzeń.


AKTUALIZACJA LIPIEC 2021

Okazanie unijnego certyfikatu covid:

 • W przypadku wjazdu do Szwecji z kraju EOG (poza krajami nordyckimi) osoby mające powyżej 18 lat muszą okazać unijny certyfikat covid lub równoważny certyfikat stwierdzający zaszczepienie, negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 72 godzin przed przybyciem lub przebytą chorobę koronawirusową (przeciwciała).

 • Akceptowana jest wersja cyfrowa na urządzeniu mobilnym oraz wydrukowana na papierze, pod warunkiem, że mają kod QR zawierający niezbędne informacje, a także podpis cyfrowy, aby upewnić się, że certyfikat jest autentyczny.

 • Informacje w certyfikacie powinny być w języku urzędowym kraju wydającego oraz w języku angielskim.

Certyfikaty o negatywnym wyniku testu równoważne do certyfikatu UE również są zatwierdzane. Informacje na takim zaświadczeniu powinny być w języku szwedzkim, angielskim, norweskim, duńskim lub francuskim. Certyfikat nie wymaga unikalnej identyfikacji certyfikatu, ale zostanie zaakceptowany, jeśli będzie zawierał poniższe dane:

 • imię i data urodzenia,

 • godzina i data wykonania badania,

 • choroba lub czynnik zakaźny, covid-19 (SARS-CoV-2 lub jeden z jego podtypów),

 • wskazanie rodzaju testu (antygenowy, PCR, LAMP lub TMA),

 • negatywny wynik testu,

 • imię i nazwisko, telefon oraz adres wystawcy certyfikatu lub laboratorium wykonującego badanie.

Wyjątki

Następujące kategorie osób są zwolnione z zakazu wjazdu i będą mogły wjechać do Szwecji bez negatywnego testu na Covid-19 lub okazania certyfikatu Covid UE, niezależnie od kraju wyjazdu:

 • Obywatele szwedzcy.

 • Osoby poniżej 18 roku życia.

 • Cudzoziemcy, którzy mieszkają w Szwecji, posiadają pozwolenie na pobyt lub status pobytu w Szwecji lub ubiegają się o prawo pobytu w przypadku pobytów trzymiesięcznych lub dłuższych.

 • Cudzoziemcy z pilnymi przyczynami rodzinnymi.

 • Osoby zajmujące się transportem towarów lub inne osoby pracujące w branży transportowej.

 • Osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej (np. azylu) lub mające inne potrzeby humanitarne.

 • Marynarze.

 • Dzieci poniżej 18 roku życia objęte zwolnieniem, by m.in. spotkać się z rodzicem mieszkającym w Szwecji.

 • Dyplomaci i pracownicy konsularni zatrudnieni w Szwecji przez obce państwa oraz członkowie ich rodzin i personel oraz kurierzy zagraniczni.

 • Obcokrajowcy wjeżdżający do Szwecji bezpośrednio z Danii, Finlandii, Islandii lub Norwegii.

 • Osoby zaproszone przez szwedzkie władze.

 • Osoby, które mają przejść w Szwecji operację lub inną podstawową opiekę zdrowotną, której nie można odroczyć.

 • Ktoś wykonujący, uczestniczący lub podlegający opiece zdrowotnej i transportom medycznym.

 • Personel objęty międzynarodową współpracą policyjną lub celną lub współpracą służb ratunkowych.

Zaszczepieni podróżnicy

 • Szczepienie jest ważne wyłącznie przy wjeździe lub tranzycie z innego kraju EOG.

 • Przyjmowane będą wyłącznie świadectwa szczepień wydane w kraju EOG lub w Andorze, Monako, San Marino, Szwajcarii lub Watykanie lub w stanie lub terytorium znajdującym się na liście tzw. krajów zwolnionych.

 • Wjazd do Szwecji będzie dozwolony po upływie co najmniej 14 dni od daty podania pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid-19.

Ozdrowieńcy

 • Świadectwo wyzdrowienia może być wykorzystywane wyłącznie do wjazdu lub tranzytu z innego kraju EOG.

 • Certyfikat ozdrowienia powinien być wydany najwcześniej 11 dni po pozytywnym wyniku testu i jest ważny maksymalnie 180 dni od dnia pierwszego pozytywnego wyniku.


Zalecenie dla wszystkich podróżnych, aby poddać się testom po przybyciu do Szwecji

Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego zaleca wszystkim, w tym obywatelom Szwecji, wjeżdżającym do Szwecji spoza krajów skandynawskich, wykonanie testu PCR po przybyciu do Szwecji.

Wyjątki:

Każdy, kto został zaszczepiony co najmniej jedną dawką co najmniej trzy tygodnie przed przyjazdem do Szwecji lub ci, którzy mieli COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, nie muszą poddawać się testom po przybyciu do Szwecji. Dotyczy to również osób, które przedstawiły negatywny test uprawniający do wjazdu do Szwecji oraz dzieci w wieku do sześciu lat.

Jeśli wjeżdżasz do Szwecji z tak zwanego kraju trzeciego, możesz również potrzebować samoizolacji przez siedem dni po przyjeździe.


Rekomendacje te obowiązują od 12 lipca do 31 sierpnia.


Tutaj znajdziecie FAQ szwedzkiej Policji odnośnie wjazdu do Szwecji.


Aktualne restrykcje i zalecenia obowiązujące na terenie Szwecji spisałam w artykule Pandemia COVID-19: Aktualne Restrykcje i Zalecenia w Szwecji.


Wjazd do Polski

Obostrzenia związane z przekraczaniem granicy obowiązują również na granicach wewnętrznych UE/Schengen:

 • osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które korzystają z regularnych połączeń promowych, oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):

- w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego (nr na infolinię GIS +48 22 25 00 115). Osoby te, jeżeli posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 h są zwolnione z kwarantanny;

- w celu innym niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 , wykonany w okresie 48 h przed wjazdem;

Z powyższych obowiązków są zwolnione osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

 • osoby podróżujące statkiem powietrznym z krajów strefy Schengen mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Dzieci do ukończenia 12 roku życia przekraczające granice wewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionym przeciwko COVID-19, lub posiadającymi negatywny wynik testu w kierunku SaRS-CoV-2 wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy, albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej.


Więcej informacji znajduje się na stronie Straży Granicznej.

Samoloty

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, połączenia lotnicze między Polską a Szwecją były zawieszone przez wiele miesięcy. Linia lotnicza WizzAir znalazła jednak nieścisłości w przepisach, według których samoloty mogą startować z Polski do Szwecji i faktycznie co najmniej jedno tego typu połączenie było dostępne. Jakiś czas temu Szwecja zniknęła już z listy krajów, z którymi połączenia lotnicze nie funkcjonują i teraz możemy cieszyć się lotami. Tanie linie lotnicze oferują takie trasy:


WizzAir:

Gothenburg Landvetter <-> Gdańsk, Warszawa Chopin

Malmö <-> Gdańsk, Katowice, Warszawa Chopin

Stockholm Skavsta <-> Gdańsk, Katowice, Kraków, Warszawa Chopin, Wrocław


Ryanair:

Gothenburg Landvetter <-> Gdańsk, Katowice, Kraków, Warszawa Modlin

Växjö Småland <-> Gdańsk

Malmö <-> Kraków

Stockholm Skavsta <-> Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa Modlin


Podróże samolotem w czasach covid-19 są dużo mniej komfortowe niż zwykle. Pasażerowie mają wątpliwości co do obostrzeń, ponieważ w różnych liniach lotniczych i na różnych lotniskach wytyczne są nieco rozbieżne, a egzekucja ich przestrzegania także wygląda wszędzie inaczej. Bezwzględnie nale zy pamiętać o konieczności posiadania negwtywnego wyniku testu, a podczas lotów trzeba wypełniać dodatkowe formularze z danymi osobowymi, mające na celu kontrolę rozprzestrzeniania się wirusa. Zarówno na lotniskach, jak i przez cały czas trwania lotu, należy zakrywać usta i nos. No cóż, siedzenie z dużą ilością osób w jednym pomieszczeniu, cały czas w maseczce na twarzy, nie wydaje się szczególnie komfortowym sposobem podróżowania. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę ilość miejsca dla pasażera w najpopularniejszych liniach lotniczych.

Dlatego ja, z wyżej wymienionych przyczyn, wolę podróżować promem.


Promy

Niewiele osób wie o tym, że połączeń promowych między Polską a Szwecją, jest całkiem sporo. Są to:


Unity Line:

Świnoujście <–> Ystad

Świnoujście <–> Trelleborg


TT-Line:

Świnoujście <-> Trelleborg


Polferries:

Gdańsk <-> Nynäshamn

Świnoujście <-> Ystad


Stena Line:

Gdynia <–> Karlskrona


Ja zwykle korzystam z linii promowych Unity Line, więc na ich przykładzie opowiem Wam jak wygląda podróż promem w czasach covid-19.


Promy Unity Line pływają zarówno w dzień, jak i w nocy. My korzystamy zwykle z połączeń nocnych Ystad <-> Świnoujście, gdyż jest to niesamowicie wygodne. Prom nocą płynie nieco dłużej niż w dzień, bo aż 9 godzin, ale jest to nasz czas na wypoczynek i sen, dzięki czemu podróż staje się prawie nieodczuwalna.

Przy rezerwacji rejsu nocnego najwygodniejszą opcją jest wykupienie kabiny. Zresztą, polecam takie rozwiązanie także na rejs dzienny, szczególnie w czasach korony, ponieważ dzięki kabinie nie musimy mieć bezpośredniego kontaktu z nikim na promie – po prostu wychodzimy z auta i udajemy się prosto pod drzwi z naszym numerkiem. Tam czeka na nas coś w rodzaju pokoju hotelowego, bo każda kabina ma łóżka, stolik, krzesło i łazienkę.Stojąc w samochodzie w kolejce do wjazdu prom, przy sprawdzaniu biletów, wszystkim pasażerom zostanie zmierzona temperatura ciała bezdotykowym termometrem. Osoby o podwyższonej temperaturze ciała nie zostaną wpuszczone na pokład, więc nie wybierajcie się w podróż z jakimikolwiek objawami choroby.


Na promie, w miejscach, gdzie niemożliwe jest zachowanie dystansu, obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. W Szwecji nie ma takiego obowiązku, więc pamiętajcie o zaopatrzeniu się w maseczki, gdy wybieracie się do Polski. W razie czego, maseczki jednorazowe można zakupić w recepcji na pokładzie. Obowiązek noszenia maseczek jest ściśle przestrzegany i egzekwowany przez obsługę, jak i przez wszystkich pasażerów. Zakrywanie nosa i ust nie obowiązuje w restauracjach oraz kafeteriach na promach, ale jest tam za to ograniczenie dotyczące ilości osób, więc niektóre stoliki są wyłączone z użytku. Wyłączone z użycia są też przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, szwedzkie bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.


Sklepy na pokładach promów działają normalnie, ale oczywiście obowiązuje w nich noszenie maseczek na twarzy oraz rękawiczek ochronnych. Kasjerzy chronieni są grubą pleksą, więc wytężajcie uszy, ponieważ zza maseczki i warstwy plastiku, często ich po prostu… nie słychać ;)


Z tego, co zauważyłam, to dodatkowe obostrzenia na promach są traktowane przez załogę i personel promów Unity Line bardzo poważnie. Znacznie zwiększono częstotliwość sprzątania i dezynfekcji powierzchni płaskich, a kabiny są dezynfekowane po każdym użyciu. Dosłownie na każdym rogu stoją dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz pudełka z jednorazowymi rękawiczkami. Niestety, musimy liczyć się też z tym, że niektóre drogi przejścia będą zamknięte, ponieważ wszystko zorganizowane jest tak, aby załoga i pasażerowie nie musieli korzystać z tych samych wind czy klatek schodowych.


Tutaj znajdziecie podstronę serwisu Unity Line, na której są wszystkie aktualności w temacie covid-19, a tutaj i tutaj spis i zdjęcia procedur oraz środków prewencyjnych stosowanych na promach Unity Line w związku z pandemią.


Promy Unity Line kojarzyły mi się zawsze z licznymi imprezami, festiwalami i innymi atrakcjami organizowanymi na środku morza. Obecnie, z wiadomych przyczyn, nie ma to miejsca, ale wciąż podczas rejsu można pójść do sklepu, zjeść smaczną kolację czy wypić drinka (byle nie przy barze ;)). My jednak, zaraz po wyjściu z auta, idziemy do kabiny, by tam spokojnie i z dala od innych, przeczekać godziny rejsu i właśnie ten brak przymusu obcowania z innymi pasażerami cenię sobie najbardziej w podróżowaniu promem.


Samochód

Jeśli wybieracie się z Polski do Szwecji, to jest jeszcze jeden ogromny plus podróży promem – możecie zabrać do Szwecji swój samochód czy rowery. O ile w szwedzkich miastach najłatwiej jest poruszać się rowerami, ewentualnie elektrycznymi hulajnogami czy komunikacją miejską, o tyle po kraju najbardziej optymalnie jest poruszać się samochodem. Szwecja ma bardzo gęstą sieć dobrze utrzymanych i bezpłatnych dróg, więc mając swój samochód, na pewno zobaczycie więcej!


Za zabraniem się do Szwecji autem, stoi również inny istotny argument – bezpieczeństwo. Dzięki temu nie trzeba używać środków transportu zbiorowego, co przyczynia się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i nie stawia nas w niebezpiecznych sytuacjach bezpośredniego kontaktu z innymi pasażerami.


Jeśli z jakichś powodów, wolicie nie korzystać z promu i wybrać się do Szwecji drogą lądową, to śmiało możecie przejechać samochodem przez Niemcy i Danię. Oba kraje wymagają zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na covid. Należy jednak pamiętać o dwóch rzeczach: że jest to dość czasochłonna i męcząca podróż (ze Szczecina do Malmö mamy 9 godzin ciągłej jazdy) oraz że przeprawa samochodem przez most nad Sundem jest dosyć kosztowna – to 58 euro w jedną stronę, o ile nie wykupicie abonamentu (cennik tutaj).


Paliwo w Szwecji jest niewiele droższe niż w Polsce, jednak pamiętajcie, aby samochód był sprawny, ponieważ usługi mechaniczne kosztują tu nawet dziesięciokrotnie więcej niż w Polsce.


Obostrzenia w Szwecji i w Polsce

W Szwecji nie ma żadnych inwazyjnych obostrzeń w kwestii koronawirusa. Aktualne restrykcje i zalecenia obowiązujące na terenie Szwecji spisałam w artykule Pandemia COVID-19: Aktualne Restrykcje i Zalecenia w Szwecji.


Więcej o covid-19 w Szwecji po angielsku.


Więcej o obostrzeniach w Polsce.


Więcej tipów dla turystów w Szwecji znajdziecie w tym artykule:

11 Najczęstszych Błędów Polskich Turystów w Szwecji

11 117 wyświetleń