• Nowa w Szwecji

Pandemia COVID-19: Aktualne Restrykcje i Zalecenia w Szwecji

Podczas gdy większość krajów wprowadziło lockdown i ostre restrykcje, Szwedzi nacisk kładą na zupełnie inną rzecz - indywidualną odpowiedzialność każdego mieszkańca Szwecji. Możemy cieszyć się większą swobodą niż w innych krajach dzięki wykorzystaniu troistego zaufania społecznego - tillit. Każdy ma obowiązek podjęcia środków ostrożności, aby chronić siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się COVID-19. Nie oznacza to jednak braku restrykcji i zaleceń, które zamieściłam w tym artykule.


AKTUALIZACJA: KWIECIEŃ 2022

Szwecja zakwalifikowała covid-19 jako chorobę niezagrażającą społeczeństwu. Nie obowiązują żadne specjalne obostrzenia na terenie kraju ani przy wjeździe do Szwecji. Testy na covid mogą wykonywać tylko pracownicy medyczni oraz pacjenci. Należy pamiętać o zachowaniu higieny, dokładnym myciu rąk oraz pozostać w domu w przypadku złego samopoczucia.

Dalsza część artykułu jest już nieaktualna, ale zostawiam ją, gdyby ktoś był zainteresowany historią obostrzeń.


AKTUALIZACJA: LIPIEC 2021

Do września 2021 r. w Szwecji będzie obowiązywać tymczasowe prawo epidemiczne („Pandemilagen”), którego wytyczne znajdziecie poniżej.


Od 1 lipca:

 • Więcej może uczestniczyć w publicznych zgromadzeniach i wydarzeniach publicznych. Ile osób może wziąć udział, zależy od tego, czy spotkanie odbywa się w pomieszczeniu, czy na zewnątrz oraz czy uczestnicy mają wyznaczone miejsca.

 • Liczba dozwolonych uczestników demonstracji zostaje zwiększona do 1800.

 • Liczba dozwolonych uczestników prywatnych spotkań w wynajmowanych lokalach, takich jak imprezy prywatne, zostaje zwiększona do maksymalnie 50.

 • Znikają konkretne porady dla stowarzyszeń na rzecz kultury, sportu i rekreacji, takie jak organizowanie szkoleń i aktywności na świeżym powietrzu.

 • Usunięto ograniczenia dotyczące godzin otwarcia restauracji.

 • Zasady dotyczące wielkości przyjęć w restauracjach na zewnątrz zostały zniesione, w pomieszczeniach dozwolone są przyjęcia do 8 osób. Pozostałe przepisy dotyczące na przykład odległości i konsumpcji na siedząco pozostają.

 • Znikają zalecenia dotyczące zakrywania ust i nosa w transporcie publicznym w godzinach szczytu.


Od 15 lipca:

 • Zniesione zostają przepisy dotyczące ograniczonej liczby pasażerów w dalekobieżnym transporcie publicznym (linie dłuższe niż 150 km) pociągiem i autobusem.


Zalecenie dla wszystkich podróżnych, aby poddać się testom po przybyciu do Szwecji

Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego zaleca wszystkim, w tym obywatelom Szwecji, wjeżdżającym do Szwecji spoza krajów nordyckich, wykonanie testu PCR po przybyciu do Szwecji.


Podróże Szwecja <-> Polska

Dokładnie informacje na temat podróży między Szwecją a Polską, znajdziecie w artykule Podróże Szwecja <-> Polska w Czasach Covid-19 (Samolot Czy Prom?).


Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego napisała w raporcie dla rządu, że oczekuje się, że całe społeczeństwo będzie w stanie wrócić do normalności we wrześniu 2021 r. Jednak szczepienia muszą być kontynuowane zgodnie z planem i wszyscy muszą nadal przestrzegać istniejących restrykcji i zaleceń.OSOBY FIZYCZNE


Osobista odpowiedzialność

Masz obowiązek podjęcia środków ostrożności, aby chronić siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się COVID-19. Powinieneś pomyśleć o tym, jak uniknąć zarażenia i jak uniknąć zarażenia innych. Powinieneś okazywać szacunek swoim bliskim. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób wymagających szczególnej troski.


Podstawowe środki ostrożności

 • Zostań w domu, jeśli masz jakiekolwiek objawy COVID-19.

 • Często i dokładnie myj ręce lub używaj środka do dezynfekcji rąk.

 • Bądź na bieżąco z konkretnymi zaleceniami wydanymi przez Szwedzką Agencję Zdrowia Publicznego i regionalnego lekarza.

 • Ogranicz nowe bliskie kontakty, utrzymując je tylko z ludźmi, których zwykle spotykasz. Na przykład może to obejmować osoby, z którymi mieszkasz czy niewielką liczbę przyjaciół.

Jeśli spotykasz osoby inne niż osoby z Twojego najbliższego kręgu:

 • Unikaj przebywania blisko siebie, zwłaszcza w zamkniętych przestrzeniach przez dłuższy czas.

 • Staraj się spotykać na zewnątrz, jeśli to możliwe.

 • Zachowaj dystans od innych i unikaj zatłoczonych miejsc.

Należy unikać miejsc takich jak sklepy, centra handlowe i transport publiczny, jeśli są zatłoczone. Jeśli to możliwe, rób zakupy samodzielnie i nie pozostawaj w miejscach takich jak sklepy dłużej, niż jest to konieczne.


Praca z domu

O ile to możliwe, powinieneś uzgodnić z pracodawcą, że będziesz pracować z domu. Powinieneś również dostosować swoje godziny pracy, aby uniknąć tłoku w środkach transportu publicznego i w miejscu pracy. Przebywając w miejscu pracy, należy zachować dystans od innych w miejscach takich jak spotkania, pomieszczenia socjalne i przebieralnie.


Podróżowanie

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji podczas podróży, należy unikać podróżowania środkami transportu publicznego i innymi środkami transportu, które nie oferują przydzielonych miejsc, takimi jak tramwaje, metro i autobusy miejskie. Jeśli możesz, powinieneś skorzystać z innych środków transportu, takich jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze lub jazda własnym samochodem. Jeśli masz jakiekolwiek objawy, które mogą być COVID-19, powinieneś całkowicie unikać podróżowania.


ZNIESIONE: Używanie masek w transporcie publicznym

Od 7 stycznia 2021 r. osobom podróżującym środkami komunikacji miejskiej bez wyznaczonych miejsc, zaleca się noszenie maski w dni powszednie, w godzinach, w których podróżuje wiele osób: 07:00–09:00 i 16:00–18:00. Ta rada jest skierowana do osób urodzonych w 2004 roku lub wcześniej. Osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą nosić maski, są zwolnione z przestrzegania tego zalecenia. Jeśli planujesz podróżować w godzinach, w których maska ​​jest zalecana, powinieneś przynieść własną maskę. Jesteś również odpowiedzialny za wyrzucenie maski w odpowiednie miejsce po użyciu. Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego zaleca firmom obsługującym transport publiczny dostarczenie masek dla wszystkich podróżnych, którzy nie mogli ich nabyć.


W przypadku dłuższych podróży:

 • Unikaj poznawania nowych ludzi podczas podróży i w miejscu docelowym.

 • Upewnij się, że jesteś w stanie odizolować się w miejscu docelowym lub udać się do domu w sposób bezpieczny z punktu widzenia kontroli zakażeń w przypadku wystąpienia objawów COVID-19.

Podróże Szwecja <-> Polska

Dokładnie informacje na temat podróży między Szwecją a Polską, znajdziecie w artykule Podróże Szwecja <-> Polska w Czasach Covid-19 (Samolot Czy Prom?).Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Zajęcia sportowe i rekreacyjne mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia. Należy jednak upewnić się, że podejmujesz je w sposób minimalizujący ryzyko infekcji:

 • Zachowuj dystans od innych.

 • Unikaj dzielenia się sprzętem.

 • Gdy jest to możliwe, angażuj się w aktywność na świeżym powietrzu.

 • Unikaj wspólnych przebieralni.

 • Podróżuj oddzielnie na i z zajęć.

 • Zaangażuj się w aktywność w mniejszych grupach.

Powyższe wytyczne nie dotyczą osób uprawiających sport zawodowy ani dzieci i młodzieży urodzonych w 2002 roku lub później.


ZNIESIONE: Zgromadzenia publiczne

Do odwołania nie więcej niż osiem osób może być obecnych na zgromadzeniu publicznym lub wydarzeniu publicznym. Policja ma prawo odwołać lub rozwiązać wydarzenie, które ma więcej niż ośmiu uczestników.


Zgromadzenia publiczne obejmują:

 • zgromadzenia, które stanowią demonstracje lub które w inny sposób służą do dyskusji, wyrażania opinii lub dostarczania informacji w sprawach publicznych lub prywatnych;

 • wykłady i przemówienia do celów dydaktycznych lub do celów edukacji publicznej lub obywatelskiej;

 • spotkania religijne;

 • przedstawienia teatralne i kinowe, koncerty i inne spotkania w celu wykonania prac artystycznych oraz przedstawienia cyrkowe;

 • inne zgromadzenia, które obejmuje wolność zgromadzeń.

Wydarzenia publiczne obejmują:

 • zawody i wystawy sportowe i lotnicze;

 • występy taneczne;

 • wesołe miasteczka i parady;

 • rynki i targi

 • inne wydarzenia, które nie są uważane za zgromadzenia publiczne.

Szkoły, transport publiczny, imprezy prywatne i wizyty w sklepach są wyłączone spod powyższych restrykcji. W przypadku sklepów, obiektów sportowych itp. obowiązuje dodatkowy limit 500 odwiedzających. Zasada ta nie dotyczy centrów handlowych.


ZNIESIONE: Spotkania prywatne

Jeśli prywatne spotkanie odbywa się w sali konferencyjnej lub w innym wynajmowanym lokalu, może w nim uczestniczyć maksymalnie osiem osób. Wyjątek stanowią pogrzeby, na których dopuszczonych jest do 20 uczestników. Jeśli organizujesz imprezę z naruszeniem zakazu, grozi ci grzywna lub kara więzienia do sześciu miesięcy.


ZNIESIONE: Restauracje, kawiarnie i puby

Podawanie napojów alkoholowych i przetworów alkoholowych jest zabronione w godzinach 20.00 - 11.00.

Po godzinie 20.30 nie można podawać posiłków ani napojów. Dania na wynos można oferować po godzinie 20.30. Lokale gastronomiczne będące częścią centrum handlowego mogą obsłużyć nie więcej niż jedną osobę na jeden stolik. Od 1 czerwca będą obowiązywać nowe, dostosowane ograniczenia - restauracje, kawiarnie i bary mogą być otwarte do 22:30, a alkohole będą serwowane do 22:00.

Ilość osób przy jednym stole jest ograniczona do czterech. Jeśli grupa liczy więcej niż osiem osób, należy ją podzielić na kilka stołów, zachowując co najmniej jeden metr między nimi.OSOBY PRAWNE

Wszystkie organizacje w Szwecji muszą zapewnić wdrożenie odpowiednich środków, aby uniknąć rozprzestrzeniania się COVID-19. Zalicza się do nich:

 • Bieżące informowanie o środkach ostrożności swoich pracowników, klientów itp.

 • Wyznaczanie odległości na podłodze.

 • Odnawianie lub tworzenie przestrzeni w inny sposób, aby uniknąć zatłoczenia.

 • Oferowanie cyfrowych alternatyw.

 • Oferowanie urządzeń do mycia rąk mydłem i wodą lub oferowanie środków do dezynfekcji rąk.

 • Decydowanie o maksymalnej liczbie osób, które mogą jednocześnie przebywać na danej powierzchni.

 • Dostosowanie godzin otwarcia tak, aby uniknąć tłoku.


Zakłady pracy

Wszystkie zakłady pracy powinny przyjąć środki umożliwiające swoim pracownikom przestrzeganie przepisów i ogólnych wytycznych. Takie środki mogą obejmować:

 • Zachęcanie pracowników do pracy w domu, gdy jest to możliwe, i oferowanie ułatwień.

 • Korzystanie z cyfrowych alternatyw lub odkładanie podróży służbowych, konferencji i podobnych wydarzeń.

 • Oferowanie pracownikom możliwości zachowania dystansu od siebie, na przykład podczas spotkań, w pomieszczeniach socjalnych i szatniach.

 • Oferowanie pracownikom możliwości regularnego mycia rąk mydłem i wodą lub stosowania środka dezynfekującego do rąk.

 • Szczególnie ważne jest uwzględnienie osób wymagających szczególnej troski.

Edukacja dorosłych

Miejskie szkoły dla dorosłych, instytucje szkolnictwa wyższego i inne, które oferują kursy dla dorosłych, powinny, oprócz wytycznych dotyczących miejsc pracy, również oferować kształcenie na odległość, jeśli jest to możliwe i gdy osoba odpowiedzialna uzna to za stosowne w oparciu o potrzeby studentów.


Transport publiczny

Aby uniknąć rozprzestrzeniania się COVID-19 w transporcie publicznym, podmioty odpowiedzialne powinny:

 • Upewnić się, że oferowane są wystarczające usługi, aby zminimalizować ryzyko zatłoczenia.

 • Ograniczyć liczbę pasażerów w pojeździe.

 • Poinformować swoich pasażerów o tym, jak mogą zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.

Restauracje, kawiarnie i puby

Miejsca serwujące jedzenie i napoje powinny:

 • Wprowadzić środki, aby uniknąć stłoczenia ludzi w kolejkach, przy stołach, bufetach lub ladach barowych.

 • Upewnić się, że goście mogą zachować odległość co najmniej jednego metra od innych osób.

 • Podawać jedzenie i napoje tylko gościom siedzącym przy stole lub blacie barowym.

 • Zaoferować gościom możliwość dokładnego umycia rąk mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym.

 • Informować gości, jak mogą zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.

Domy opieki i zakłady opieki zdrowotnej

Skontaktuj się z odpowiednim domem opieki, aby dowiedzieć się, co ma zastosowanie, jeśli planujesz wizytę. Operator obiektu jest odpowiedzialny za zapobieganie zakażeniom wśród mieszkańców i personelu. W związku z tym wizyty mogą być ograniczone, zwłaszcza w przypadku domów opieki i placówek opieki zdrowotnej.


PODSUMOWANIE

2840 wyświetleń